De Grote Stad


Het woord vaticaan is afgeleid van de woorden “Vatis”en “Can”. Vatis betekent zaligmaker. Can betekent slang. Vaticaan Stad en de Sint Petrus Basiliek zijn gebouwd op een oud heidense plaats Vaticanus Mon – hetwelk betekent: heuvel van de profetie. 

Munten die in Vaticaan stad geslagen zijn, hebben vaker de inscriptie CITTÁ DEL VATICANO – wat betekent: Stad van de profetie. De kerk van Rome past dus de titel “stad” toe op haar eigen structuren. De volledige titel van de Vaticaanse stad is: Stato Delle Cittá Del Vaticano. Dit is een verbinding van kerk en staat. 

Er staat aan de andere zijde van de munt ook een vrouw met aan haar voeten haar titel “FIDES” – wat geloof betekent. Deze vrouw staat symbool voor de Rooms Katholieke kerk die beweert macht uit te oefenen over alle regeringen op aarde. 

En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Openbaring 17: 18. 

Rome beweert macht te hebben over alle regeringen op aarde. De Jezuïeten eed zegt: “... en dat krachtens de sleutels van het binden en het losmaken, die aan zijn Heiligheid door mijn Verlosser, Jezus Christus werden gegeven, hij macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten, gemenebesten en overheden af te zetten, allen zijnde onwettig zonder zijn heilige bevestiging en dat zij zonder angst kunnen worden vernietigd. 

de beschrijving van de vrouw van Openbaring 17 past op alle aspecten van Rome. We worden in Openbaring 17 vers 1 gezegd dat ze “op vele wateren zit”. Deze wateren stellen de natiën van de wereld voor: En hij zei tegen mij:De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Openbaring 17:15.  

de gevallen kerk – gesymboliseerd door de vrouw – moet daarom een universele kerk zijn. Het woord “Katholiek” betekent universeel. De Rooms Katholieke kerk beweert een universele of wereldwijde kerk te zijn. En zoals we ontdekt hebben, beweert ze ook macht te hebben over alle regeringen op aarde. 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 53

Dear God

94c5a8862e28a6a9cf1d936c3be243b62493

Exposing Your Grace

Dear God: It's a new day and I thank You for bringing me to it; for the benefits of rest and rene...

A25362be872074abff92a4e7a4500f38b1e2

Sand Dollars and Snow

Dear God: Thank you for making our world so diverse. I used to live in the Midwest where it's col...