Know The Future

Gratis Bijbelles 

De Wet van God
De 7 Kerken van Openbaring
De 7 Zegels van Openbaring
De 7 Bazuinen van Openbaring
De 7 Plagen van Openbaring
Het Oordeel
De Boodschap van de ure des Oordeels
De val van het moderne Babylon                           
De 3 Engelen Boodschap (Openbaring 14)

Esda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags Adventisten Esda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags Adventisten Esda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags Adventisten Archeologie in bijbelse landen
Aantal lessen: 10


Begrijpelijke informatie over de belangrijkste vondsten uit de oudheid. Een rondreis langs plaatsen in het Midden-Oosten, waar opgravingen ons in staat stellen om de feiten uit de Bijbel te vergelijken met en te laten belichten door archeologische vondsten.
[meer informatie: suradmi@yahoo.com]
Esda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags AdventistenEsda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags Adventisten Esda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags Adventisten Esda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags Adventisten God, wie was dat ook al weer?
Aantal lessen: 6


Zes heldere, vrijblijvende, lessen (géén huiswerk) die uw speurtocht naar God vergemakkelijken. En die een (hernieuwde) kennismaking met God een stuk dichterbij brengen...
[maar informatie: suradmi@yahoo.com]
Esda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags AdventistenEsda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags Adventisten Esda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags Adventisten Esda Bijbel lessen - Filadelfia Zevende Dags Adventisten In en om de Bijbel
Aantal lessen: 9


Over de achtergronden en culturen van de Bijbel en hoe deze tot ons is gekomen. Een cursus vol achtergrond informatie over de Bijbel: de cultuur, de feesten, het klimaat en het land van de Bijbel.
[meer informatie: suradmi@yahoo.com]

schrijf naar: esda
Madelefjestraat 8,
Zorg en Hoop,
Paramaribo, Suriname.
(597) 400-355

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 59

Dear God

94c5a8862e28a6a9cf1d936c3be243b62493

Exposing Your Grace

Dear God: It's a new day and I thank You for bringing me to it; for the benefits of rest and rene...

A25362be872074abff92a4e7a4500f38b1e2

Sand Dollars and Snow

Dear God: Thank you for making our world so diverse. I used to live in the Midwest where it's col...