Er zit kracht in het gebed. We willen daarom voor u bidden. Indien u uw verzoek met ons wilt delen via onze gebedsketen of uw verzoek op onze website wilt plaatsen, ga dan naar de opties hieronder. Hoewel dit niet vaak gebeurt, behouden wij het recht om indien nodig verzoeken te bewerken.

God's zegen!

Wij bidden voor u.

There is power in prayer, and we want to pray for you! If you wish to share your request with our prayer chain via email, or publish your request on our site, please check the options listed below. Although we rarely do so, we reserve the right to edit requests.

God bless!

Our prayers are with you.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

or Cancel

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 52