Schepping en het Gedenkteken daarvan


Het eeuwige evangelie dat door het Overblijfsel gepredikt dient te worden, zal alles rechtzetten en zal het vraagstuk ten aanzien van de Wet en Genade in de juiste vehouding plaatsen.

En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Openbaring 14:7

Het Overblijfsel zal niet alleen het Oordeel verkondigen, maar zal ook de Schepper, die hemel en aarde, de zee en de fonteinen van water gemaakt heeft, verhogen. Dit is het zegel van God, Zijn machtsteken. Dit vinden we ook in het Sabbatsgebod dat niet alleen Gods autoriteit over, maar ook Zijn eigenaarschap over het universum benadrukt.

De Sabbat is een teken, een monument van de schepping. Het Overblijfsel zal over God spreken als de Schepper en Hem ook al zodanig verhogen. Vermeldenswaard is dat aan het einde van de 2300 dageb periode in 1844, God een boodschap in de wereld stuurde om die te herinneren hoe de wereld tot stand is gekomen. Tegelijkertijd maakte Darwin zijn concept theorie over de evolutie klaar voor de wereld.

De Eerste Engelboodschap roept op tot een keus tussenwaarheid en dwaling; tussen de bindende verklaringen van het Evangelie en populaire humanisme; tussen God verhogen en het verhogen van het eigen ik.

Lees over de Tweede Engelboodschap.


Dit artikel is een adaptatie van ‘Truth Matters van Professor Walter J. Veith, een interantionale spreker die Bijbelse onderwerpen, in zijn zoektocht naar waarheid, grondig bestudeerd heeft. Zijn bekende serie Genesis Conflict  brengt het debat over Schepping of Evolutie naar een nieuw climax wanneer hij met een wetenschappelijke kijk de argumenten uiteen rafelt. Zijn spraakmakende serie Total Onslaught  werpt licht op de toestand van de huidige wereld dat zich beweegt naar een wereldregering en de apocalyps. 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 67

Dear God

94c5a8862e28a6a9cf1d936c3be243b62493

Exposing Your Grace

Dear God: It's a new day and I thank You for bringing me to it; for the benefits of rest and rene...

A25362be872074abff92a4e7a4500f38b1e2

Sand Dollars and Snow

Dear God: Thank you for making our world so diverse. I used to live in the Midwest where it's col...