Radio7 Suriname
Radio7 Suriname
Broadcasting The Everlasting Gospel To A Dying World
Broadcasting The Everlasting Gospel To A Dying World

Padvinderij

No upcoming events

Adventist Review

U.S. Vice President’s Wife Praises ADRA's Work in Ukraine

Jill Biden visits a shelter operated by the Adventist relief agency in Kiev.

How God Changed a Brazilian Voice

A well-known local narrator says his “girlish” voice only dropped to a deep baritone when he stoo...

Adventist Choir Saves Suspected Robber From Angry Crowd

The badly injured man flees into a Jamaican church during choir rehearsal.

Overdending

Who's online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 2

Google Translate


Wet en Genade

Leven mensen om te eten, of eten ze om te leven? Oorzaak en resultaat met elkaar verwarren, kan catastrofaal zijn. Het is net als het voeden van een lijk met het doel het te reanimeren. We zouden gefrustreerd raken. In die wonderbaarlijke verlossingservaring, is de oorzaak goddelijke genade en het gevolg, gehoorzaamheid. Sleutelen aan deze volgorde, doet de deur open voor chaos. Lees verder...

 


Het eeuwige leven NU?

We leven in een wereld met problemen en pijn. Erger nog, we leven in een wereld waar er dood is. We hebben te maken met nucliaire dreiging; we maken mee dat passagiersvliegtuigen gekaapt worden en als massamoordwapens worden gebruikt; en we weten dat we onze geliefden ten grave zullen dragen, tenzij zij ons niet eerst begraven. Desalniettemin heeft de apostel Johannes het lef in het Nieuwe Testament te suggeren dat we het eeuwige leven nu, in deze wereld kunnen hebben.

Lees verder.....


Introduktie Babylon 

Bijbelse profetie gebruikt Babylon als symbool voor de macht die in de eindtijd tegen God zou opstaan. Een studie over het oude – en moderne Babylon zal ons helpen om de profetieen over de eindtijd Babylon te begrijpen.

Babylon, de grote stad waarover we in de Openbaring hebben gelezen, verwijst niet naar het letterlijke Babylon omdat die nooit meer bewoond zou worden.

Lees Verder...


Hollywood’s Geschiedenis

Iedereen heeft wel eens van oeroude hekserij gehoord– heksen, toverspreuken en demonische bezetenheid. Maar bestaat de kans dat hekserij in onze samenleving springlevend is en dat wijzelf in die betovering raken?

In 1 Timothëus 4:1 waarschuwt de apostel Paulus Timothëus en de kerk dat zo’n toverij en afgoderij zich zou voordoen:

“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen…” Lees Verder...


Geweld en video Games

Hoewel het onderzoekers niet is gelukt om een verband te leggen tussen gewelddadige criminelen en gewelddadige video spelletjes, tonen studies aan dat de kans groot is dat kinderen die vaker school problemen hebben of medescholieren pesten, gewelddadige video games spelen. Dit geweld kan zich ook thuis voordoen.  Lees Verder...  

 


 

Het merkteken van het Beest

Om het merkteken van het Beest te begrijpen, moeten we eerst weten wie het Beest is en waar het - volgens de Bijbel – in de eindtijd om gaat. In een ander artikel leren wij aan de hand van 13 individuele  Bijbelse kenmerken dat er slechts een macht is dat aan deze beschrijving van het Beest (ook wel Antichrist)... Lees Verder

 


 De Tweede Advent Beweging

Het jaar 1844 staat bij Zevende-dags Adventisten bekend als het jaar waarop een groep Millerieten per ongeluk de tweede Advent ( komst) van Jezus Christus verwachtten.

Op 22 Oktober 1844 keken deze mannen, vrouwen en kinderen met intense verwachting uit naar het zien van hun Verlosser en hun overleden geliefden. Ze wachtten op de tekenen van Christus verschijning. Maar ze zagen de zon langzaam onder de horizon verdwijnen, na een lange dag van wachten en uitkijken. Hun hoop ontglipte hen. Lees Verder...

 

 


 

 

 

 Ambient Radio Stations a

Google Translate

Static Content

Sabbath Time

Sunset

Place: LElydorp, Wanica

Start: 06:24 PM, 11/21/2014

End: 06:24 PM, 11/22/2014

Suriname Mission Events

Web Hosting by the Seventh-day Adventist Church and netAdventist © copyright 1999-2014 / All Rights Reserved / Terms of Use / Privacy Policy