Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 77

Dear God

8f06519dba92eee2a96d7f0bb1d1ecd6d4a4

Compliments

Dear God: It’s amazing how one word of praise can change a day! Heading out to the car after our ...

0d55b9c37bcc0160664ec8e6574909dd0ccb

Holy Spirit

Dear God: It’s such an incredible gift of your Holy Spirit. Thank you. It’s impossible to picture...

Daniël profeteert over de Antichrist


Hoewel het boek Daniël een paar duizend jaar terug is geschreven, heeft het sprekende en vitale informatie voor de huidige wereld. De profeet Daniël ontving een boodschap van God over de koninkrijken die het wereld gebeuren vorm hebben gegeven. Vanwege deze dromen en visioenen, leerde Daniël van de sleutels tot het identificeren van de Antichrist. Daniël 2 en Daniël 7 praten van twee profetische dromen die ons kunnen helpen om de Antichrist te identificeren:

Nebukadnessars profetische droom in Daniël 2


Koning Nebukadnessar van Babylon kreeg een verontrustende droom die  hij zich, bij het ontwaken, niet meer kon herinneren. Daniël was een adviseur van de koning. Met Gods hulp was Daniël in staat om beide – de droom en zijn betekenis – te verklaren.

Daniël profetische droom in Daniël 7


Daniël zelf had een profetische droom. Deze droom geeft kleur aan de ruwe schets van Daniël 2. Daniël 7 loopt parallel aan Daniël 2, maar dan met andere symbolen. Daniël 7 geeft zo een treffende beschrijving van de Antichrist in de eindtijd, waardoor de oplettende Bijbelstudent zonder twijfel wordt gelaten over de identiteit van deze macht.

 

In Daniël 2 werd de koning van Babylon een visioen gegeven, maar het was God die de betekenis daarvan aan de profeet Daniël bekendmaakte, opdat de koning de ware Schepper zou leren kennen. Het visioen gaat over de opeenvolging van aardse politieke machten door de eeuwen heen naar het climax, Gods Koninkrijk.

Het visioen in Daniël 7 werd door God, rechtstreeks gegeven aan zijn Profeet. Het is rijk aan symboliek en onderschrijft Daniël 2. Het legt nadruk op de strijd tussen de waarheid en de leugen. Daniëls droom identificeert ook de ‘werker der wetteloosheid’ of Antichrist.

In de profetie is er een ‘uitbouw principe’ waarbij een droom of hoofdstuk in een andere droom of hoofdstuk verder uitgebouwd wordt. Dit principe geldt ook hier. De profetie van Daniël 7 herhaalt de profetie in Daniël 2 maar bouwt de profetie verder uit en haalt het gebeuren rond het ontstaan en de val van de Antichrist naar boven.

Nebukadnessars droom en Daniël droom daarna, onthulde de toekomstige koninkrijken die op aarde heersen zouden.

Lees over het Merkteken van de Antichrist: de Zondag als rustdag (binnenkort).