Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 89

Dear God

8f06519dba92eee2a96d7f0bb1d1ecd6d4a4

Compliments

Dear God: It’s amazing how one word of praise can change a day! Heading out to the car after our ...

0d55b9c37bcc0160664ec8e6574909dd0ccb

Holy Spirit

Dear God: It’s such an incredible gift of your Holy Spirit. Thank you. It’s impossible to picture...

De Eerste Engelboodschap


De boodschap van de Eerste Engel was om de mens eraan te herinneren om God te vrezen en Hem te eren als Schepper omdat het oordeel aanbreekt. Dit was de boodschap dat door de Millerbeweging gepredikt werd.

De Eerste Engelboodschap was niet alleen een boodschap over het oordeel maar ook een boodschap over het ‘herstel van alle dingen’. Het is de ‘Elia boodschap’, de laatste reformatie dat een scheiding brent tussen ‘geestelijk Israel’ en de wereld; een boodschap dat een volk gereedmaakt voor de komst van de Heer.

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.Openbaring 14: 6-7   

 

Deze engel verspreidt het eeuwige evangelie naar alle volken. We begrijpen hieruit dat God Zijn volk gebruikt als mede arbeiders in de verspreiding van het evangelie over de gehele wereld.

De Eerste Engelboodschap heeft drie centrale thema’s:

Het eeuwige, Onveranderlijke Evangelie 

Oordeel en Genade 

Scheppping en het Gedenkteken daarvan 

De Eerste Engelboodschap roep op tot een keuze tussen waarheid en dwaling; tussen bindende verklaringen van de Schrift en populaire humanisme; tussen God verhogen en zelfverhoging.

Lees over de Tweede Engelboodchap.


 

Dit artikel is een adaptatie van ‘Truth Matters van Professor Walter J. Veith, een interantionale spreker die Bijbelse onderwerpen, in zijn zoektocht naar waarheid, grondig bestudeerd heeft. Zijn bekende serie Genesis Conflict brengt het debat over Schepping of Evolutie naar een nieuw climax wanneer hij met een wetenschappelijke kijk de argumenten uiteen rafelt. Zijn spraakmakende serie Total Onslaught  werpt licht op de toestand van de huidige wereld die zich beweegt naar een wereldregering en de apocalyps.