De Leeuw


 

Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.  Daniël 7: 4

 

De leeuw wordt in de Bijbel gebruikt als symbool voor autoriteit en macht. Dit symbool wordt wordt toegepast op Christus als de Leeuw van Juda, maar het is ook een symbool voor Babylon. Babylon is de vernietiger van natiën en het centrum van de afvallige religie die erop uit zou zijn om Gods volk tot afgoderij te verleiden. De profeet Jeremia profeteerde – gebruikmakend van de leeuw als symbool -  over de vernietiging van Jeruzalem door Babylon.

“Hef de banier omhoog naar Sion, breng u in veiligheid, sta niet stil, want Ik ga onheil brengen vanuit het noorden, een grote ramp! Een leeuw is opgesprongen uit zijn struikgewas, de verderver van de heidenvolken is uitgetrokken, is zijn plaats uitgegaan om van uw land een woestenij te maken, uw steden zullen vernietigd worden, zodat er geen inwoner meer is.”

 Jeremia 4: 6 -7.

De leeuw van Daniël 7 heeft arendsvleugels, een nadere verwijzing naar Babylon. Archeologie heeft ontbloot dat een leeuw met arendsvleugels een veelvuldig gebruikt symbool was in Babels ontwerpen en beelden. De arend symboliseert vaak de zonnegod. Dit betekent dat de zon macht geeft aan de leeuw. De combinatie van het menselijk element en de zonnegod is een ontkenning van de ware God.

Babylons religie vormt de basis van alle heidense religiën. Hierdoor wordt Babylon een passend symbool voor de eindtijd confederatie religieuze machten die tegen God en Zijn volk zijn. Deze confederatie (De voeten van ijzer en klei van Daniël 2) bepaalt de gebeurtenissen in de eindtijd – zoals beschreven in Daniël 2.  In de slotfase van de aardse geschiedenis zal , een macht die Babylon weerspiegelt, weer de controle hebben over het wereldgebeuren.

Ga door naar De Beer van Daniël 7

Ga terug naar Daniël 7       

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 15