Gelooft u in God? Waarom?


Er zijn tal van redenen waarom mensen in God geloven. Sommigen baseren hun geloof op de Bijbelse leer of rolmodellen en mensen die ze bewonderen. 

Sommigen zeggen dat ze door de Heilige Geest overtuigd werden van Gods aanwezigheid in hun leven. Anderen hadden een emotionele ervaring of maakten iets spectaculair mee waardoor ze zijn gaan geloven dat God echt is. 

De Heilige Geest is actief werkzaam in de wereld. Toch zouden we met zekerheid weten dat de geest naar wie we verkiezen te luisteren inderdaad de Geest van God is. Terwijl bovennatuurlijke krachten velen tot God getrokken hebben – inclusief Saulus, die Paulus werd, werelds bekendste missionaris – moeten we ervoor waken om enkel door omstandigheden en emoties geleid te worden. Hebreen 11:1 vertelt ons dat het geloof het bewijs is van wat we niet zien. Wat we als mens kunnen zien, is nooit het volledige beeld. 

Toen Jezus op aarde was, deed Hij vele bovennatuurlijke wonderen en krachten. Ook toen geloofden velen niet dat Hij God was. Johannes 12:37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet; 

In Matteus 12 lezen we van sommige religieuze Joodse leiders die Jezus vroegen om een teken van de hemel. Jezus reageerde door te antwoorden: “Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet” (Matteus 12:39). 

Later vertelt Hij de Joden door middel van een gelijkenis dat als de oude wet en profetieen die Hij gegeven had hen niet kon vertuigen, dan zou een wonderteken dat ook niet (Lucas 16: 19-31). 

Hoewel Christus ongetwijfeld de macht heeft om wonderen te doen, moeten wij ons vertrouwen niet op wonderen stellen. 

Misleidingen – de orde van de dag 


Christus leerde ook over de aanstaande vernietiging aan het einde van de tijd. De discipelen stelden Hem de vraag: “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld.” De eerste wat Jezus hen zei was: “Ziet toe, dat u niemand verleide” (Matteus 24: 3, 4) om aan te tonen dat misleidingen het einde van de werelds geschiedenis zouden aanmerken.   

Deze tekenen zien we inderdaad elke dag. Dit is weer een indicatie dat we in de eindtijd leven. 

Het symboliek in Openbaring 16: 13 vertelt ons van demonische geesten die de wereld misleiden. God is een Almachtige God die veel meer bovennatuurlijke tekenen en wonderen kan doen dan we ons kunnen voorstellen. Echter moeten we onszelf beschermen tegen duivelse geesten die trachten om Gods macht te imiteren om ons daarmee weg te leiden van de waarheid. 

Een ander ding wat Jezus aan Zijn discipelen vertelde, is dat velen zullen komen en zouden beweren de Christus te zijn. In feite vertelt Jezus dat hun misleidingen zo sterk zouden zijn, dat als het mogelijk was, zelf ‘de uitverkorenen’ zouden misleiden (Matteus 24: 24). 

De uitverkorenen zijn zij die het Woord van God tot het fundament van hun geloof maken; zij die vasthouden aan het fundamenteel geloof van de Reformatoren: Sola Scriptura (alleen Gods Woord). De uitverkorenen willen God volgen en hebben de waarheid lief. 

We weten, van de woorden van Jezus, dat misleidingen hoogtij zullen vieren in onze dagen. Naar wat voor misleidingen moeten we uitkijken?


Klik op de titels voor de verschillende onderwerpen. Hollywood
Hollywood en Gnoticisme
Gnostische Thema's in Films 

Bestaat er zoiets als Illuminatie. 
Wat is er zo slecht aan geestelijke vorming?
Studie is Schriftuurlijk, Mystiek is dat niet!
De Gave van Tongen

 

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 5