Het Adventisme en het laatste Conflict


Volgens het Amerikaans Bijbelgenootschap en Church Missions dokumenten is het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten de enige wereldwijd vertegenwoordigde protestantse denominatie ter wereld. De Katholieke kerk eist totale gehoorzaamheid aan haar en stelt dat de Zondag het teken van haar gezag is. De Zevende – dags Adventisten kerk propageert gehoorzaamheid aan God en Hem alleen en onderhoudt de Zevende –dags Sabbat , in overeenstemming met het Woord, als een teken van gehoorzaamheid aan God.

Katholieken beamen dat compromis onmogelijk is:

‘ Rede en gezond verstand vereisen de acceptatie van een of de andere van de volgende alternatieven: of het Protestantisme en het houden van de Zaterdag, of het Katholicisme en het heilig houden van Zondag. Compromis is onmogelijk’

Paus Johannes Paulus 2de’s encycliek over zondag aanbidding, roept de wereld op om die dag te eren. In tegenstelling daarop waarschuwt  de Zevende – dags Adventisten kerk de gehele wereld tegen het accepteren van de Zondag – het merkteken van het beest. De Adventkerk protesteert tegen het beroven van Gods autoriteit. Dit is de aanzet tot het laatste conflict.

De Rooms Katholieke Kerk geeft toe dat de Zevende – dags Adventisten, in dit conflict, de ondersteuning hebben van Gods Woord. In feite gaat de Roomse kerk er prat op dat Protestanten die de zondag houden, eerbied betonen aan het Pausdom:

“Protestantisme die het gezag van de Kerk afwijst, heeft geen enkele goede reden voor haar theorie betreffende de zondag, en zou logischerwijs de zaterdag als sabbat moeten houden." —John Gilmary Shea, The American Catholic Quarterly Review , January, 1883.

“Je mag de bijbel lezen van Genesis tot Openbaring, en je zult daarin geen enkele vers vinden die de heiliging van de zondag machtigt. De Schriften bevelen de godsdienstige inachtneming van de zaterdag, een dag die wij (Katholieken) nooit heiligen." —James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers , 1917 ed., pp. 72, 73.

“Indien je alleen de bijbel volgt dan ben je verplicht om de zaterdag te heiligen, want dat is de dag waarvan de Almachtige God zegt dat je die zal heiligen voor Hem. Door het houden van de zondag volgen niet-katholieken het 1800 jaren oude gebruik van de Katholieke kerk, een traditie en geen bijbels voorschrift.

Bij de Katholieken bestaat er betreffende deze kwestie geen probleem. Daar wij de bijbel niet beschouwen als de enige regel voor ons geloof, kunnen we steeds terugvallen op de aanwezige praktijken en tradities van de kerk." —Francis G. Lentz, The Question Box , 1900, p. 98, 99.   

Wij houden de zondag in de plaats van de zaterdag omdat de Katholieke kerk de plechtigheid van de zaterdag naar de zondag heeft overgeplaatst." —Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (1957 ed.), p. 50.

“Ze hebben de macht van de kerk nodig om zeer groot te zijn, want zij heeft één van Gods geboden aan de kant gezet."—The Augsburg Confession , 1530.

“De kerk heeft de sabbat veranderd in de dag van de Heer op eigen gezag, en daarover heb je geen tekst uit de Schrift." —Johann Eck, Handbook of Common Places Against the Lutherans , 1533.

De keus ligt bij ons: zullen we de geboden van God volgen of de geboden van mensen? Zij die moedwillig God ongehoorzaam zijn, zullen aan Hem verantwoording af moeten leggen.

 

Het eind conflict in de grote strijd tussen Christus en Satan zal zich spoedig ontvouwen. Wanneer het merkteken van het Beest door de wet wordt bekrachtigd en een ieder de kans heeft gehad om te bepalen aan wie zij trouw zullen bewijzen, sluit de genade tijd en keert Christus terug.

De verlosten zullen “voor de troon een nieuw lied zingen”. Hun unieke ervaring – als hen die door de grote verdrukking zijn geweest – zal hen geschikt maken om dit loflied voor God te zingen. De keus is duidelijk. God verlang ernaar om ons te verlossen. Hij spaarde zelf niet zijn eigen zoon en wil ons alles geven. Vandaag, indien u zijn stem hoort, verhardt uw hart niet.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 11