Het Eeuwige Evangelie


Het eeuwige evangelie is het grote thema van de verlossing – we worden gered door het bloed van het Lam. Dit evangelie is nooit veranderd.

Adam en Eva werden de lessen van verlossing door genade bijgebracht toen God hun naaktheid met een schapenvacht, het symbool van Christus’ gerechtigheid, bedekte.

Abel bracht een lam ten offer omdat hij begreep dat verlossing buiten zichzelf lag en wel in de verdienste van het Lam dat voor de zonden van de wereld zou worden geslacht. Aan de andere kant zocht Kaïn Gods gunst door eigen inspanning. Zijn offer was niet acceptabel voor God. De grote kloof tussen redding door genade en verlossing door werken, werd vanaf het allereerste begin vastgesteld.

Abraham begreep het belang van het Lam, toen God het heilsplan in miniatuur vorm toonde door Abrahams eigen zoon, Isaak. Isaak was een symbool van Gods Zoon, die zou worden opgeofferd. Maar in plaats van Isaak voorzag God in Zijn eigen lam (een ram), een symbool van Jezus, die zou sterven voor de zonden van de wereld.

De Joden werden door de ceremoniële wet onderwezen in het plan van verlossing. Dezelfde principes zijn nog steeds van toepassing vandaag: onze redding ligt in het Lam dat geslacht is. Het Evangelie is nooit veranderd, maar Satan verdraait het Evangelie om het aan te passen naar zijn voordeel.


Dit artikel is een adaptatie van ‘Truth Matters van Professor Walter J. Veith, een interantionale spreker die Bijbelse onderwerpen, in zijn zoektocht naar waarheid, grondig bestudeerd heeft. Zijn bekende serie Genesis Conflict brengt het debat over Schepping of Evolutie naar een nieuw climax wanneer hij met een wetenschappelijke kijk de argumenten uiteen rafelt. Zijn spraakmakende serie Total Onslaught  werpt licht op de toestand van de huidige wereld die zich beweegt naar een wereldregering en de apocalyps. 

 

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 4