Hollywood’s Geschiedenis

Iedereen heeft wel eens van oeroude hekserij gehoord– heksen, toverspreuken en demonische bezetenheid. Maar bestaat de kans dat hekserij in onze samenleving springlevend is en dat wijzelf in die betovering raken?

Precies  zoals de Israëlieten in Bijbelse tijd op een slinkse wijze ertoe gebracht werden om de valse goden van de naburige volken achterna te lopen, worden wij ertoe overgehaald om toegefelijk te zijn in ons geloof.

In 1 Timothëus 4:1 waarschuwt de apostel Paulus Timothëus en de kerk dat zo’n toverij en afgoderij zich zou voordoen:

“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen…”

Zoals we zullen zien, is verleden van Hollywood's grootste sterren doorspekt met verhalen van soortgelijke ‘verleidende geesten’. Ook de grote Socrates legt een schakel tussen acteurs en bezetenheid:

‘Op gelijke manier inspireert de ‘Inspiratie geest’ zelf ook eerste de mens… omdat zij zelf geïnspireerd en bezeten zijn. Ze worden simpelweg geïnspireerd om uit te spreken wat de ‘Inspiratie geest’ ze ingeeft. Niet door kunstzinnigheid of kennis … zeg je wat je zegt maar door bezetenheid.’

Een korte tijdlijn van Occulte in Hollywood. 


1920: Robert Valentino – bekend als de ‘grote lover’ – en zijn vrouw Natasha waren beiden betrokken in occulte. Natsha schreef een aantal van de scripts waarin haar man acteerde:

“Elke avond hield Natasha een seance waarbij ze de hulp van de geestenwereld inriep bij haar creatief werk. Dan, met pen en papier in de hand, raakte ze in trans en begon ze te schrijven. Nadat de woorden waren ingetypt, werden die de volgende dag naar de set gebracht en gegeven aan de director.”

1930: Actrise Mae West – werd de een vrouw seksuele revolutie genoemd , de sekskoningin en het standbeeld van Libido zei zelf:

“Wanneer ik goed ben, ben ik heel goed. Wanneer ik slecht ben, ben ik op mijn best.”

Haar werk hielp de Bijbelse waarden van de Verenigde Staten omver te stoten. Haar omgang met geesten resulteerden in de scripts die haar katapulteerde naar het witte doek. Ze stond toe dat ze als medium voor de geesten werd gebruikt. Daarbij hield ze ook spiritistische samenkomsten. Wests’ spiritist, Kenny Kingston, vertelt ons dat wanneer West boos was omdat niemand een idee voor goede script  had, ze heen en weer in haar kamer liep terwijl ze riep: “krachten, krachten…komt tot me en help mij een script schrijven.” Ze begon dan stemmen te horen en beelden te zien. Zo werd het plot van het verhaal aan haar gegeven. West riep stenograven om de hele nacht door met haar te werken. Ze lag dan in trans op bed het verhaal dat de op haar komende geesten doorgaven te dicteren.

1950: Lucille Ball was een beroemde film actrice in de jaren 40. Ze verkoos terug te keren naar de televisie toen een geest tot haar sprak:

‘Het was de geest van actrice Carole Lombard die Lucille Ball ertoe bewoog om een kans te wagen en het aanbod aan te nemen om de hoofdrol te vervullen in ‘I Love Lucy’. De gevierde actrice die tijdens  een vliegtuig  ongeluk in 1942 omkwam, verscheen in 1952 aan Lucille. Omdat Lucille Ball het aandringen van de geest ‘ To take a chance, baby’ accepteerde, schreef Lucille tv geschiedenis.

Van de grootste seksicoon van de 20ste eeuw, Marilyn Monroe, stond bekend dat ze in diepe trans raakte. Kenny Kingston vertelt ons dat “ze de aandacht van de geestenwereld trok en vroeg om hulp en begeleiding.” Monroe zei ooit eens: “Jekyll en Hyde…meer dan twee. Ik ben zoveel. Ik wenste wel dat ik er alleen was!”

1960: Peter Sellers bekend om zijn werk in de Pink Panther  series zei het volgende over acteren:  

“Het is eerder als het zijn van een medium, jezelf open te stellen en zeggen “ik wil dat een persoonlijkheid mijn lichaam overneemt of ik wil dat een persoonlijkheid controle over mij neemt waardoor ik kan produceren wat van mij verwacht wordt.”


Huidige sterren

Het occulte heeft niet alleen het vroege Hollywood gevormd, het is vandaag de dag nog steeds een normale verschijning en gebruik. Zo vertelt Robin Williams US Weekly:

“Ja! Het is als bezetenheid – vrij plots ben je erin… je krijgt gewoon de energie die je op gang brengt. Maar er is ook dat ding – het is bezetenheid… het is Dr. Jekyll en Mr. Hyde, en je kan gewoon een andere persoonlijkheid worden.”

In het zelfde artikel zegt de auteur James Caplan dit:

"Met de gave van nabootsing en improvisatie welke op de rand van demonische bezetenheid ligt, kon Williams het artistieke niveau benaderen van zijn idool Jonathan Winters, een man wiens genialiteit hem een keer of twee over de grens van krankzinnigheid gebracht heeft."

‘The Devil’s Advocate’ director Taylor Hackford had dit te vertellen over acteur Keanu Reeves:

Keanu is een zeer ingewikkelde persoonlijkheid met een aantal demonen in zich. Ik probeerde daarin te tappen om er gebruik van te maken.

Leonardo Dicaprio's director Agnieszka Holland in ‘Total Eclipse’ zei dit:

"Leo is al een medium. Hij stelt zijn lichaam en geest open om boodschappen van iemand anders leven te ontvangen."

Indien deze acteurs zich met het occulte gebeuren inlaten, wat komt dan uit uw tv? Wat voor soort boodschappen proberen deze demonen dan op ons over te brengen?

Een grote aanslag welke de satan op ons wil doen, is de aanslag op onze seksualiteit. Seksualiteit zoals de Here het bedoeld heeft, is een voorbeeld van Christus en Zijn bruid – de kerk -  en als ons beeld van seks vervormd is, zal ons begrip over God ook vervormd zijn.

Wakker uw begrip van Christus’ liefde voor u aan door Gods’ beloften aan u in Zijn woord te bestuderen.

Het volgende artikel is ‘De Gnostische kant van Hollywood’.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 17