De Tweede Engelboodschap


Toen de Advent gelovigen uit de gevestigde gemeenten verbannen werden, namen ze aan dat omdat deze kerken Gods waarschuwing negeerden, zij bij de Here in ongenade waren gevallen.

Ze zagen in deze val de val van Babylon – de Tweede Engelboodschap van Openbaring 14: 8:

En een andere engel volgde, die zei:  Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.

Het oude Babylon was Israels tegenstander. Babylon leidde Jeruzalem naar het heidendom en afgodendienst. Babylon nam uiteindelijk geheel Israel in gevangenschap. Slechts een overblijfsel keerder terug om de oude ruines te herbouwen.

God sprak een oordel uit over het oude Babylon:

Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient.

Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte.

Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige.

Plotseling is Babel gevallen en stukgebroken.

Weeklaag erover. Haal balsem tegen zijn pijn, misschien zal het genezen.

Wij hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet genezen.  Verlaat het, en laten wij gaan, ieder naar zijn land, want het oordeel erover reikt tot aan de hemel, het is verheven tot aan de wolken.Jeremia 51: 6-9. 

Gelijkerwijs leidt het anti-typische Babylon – de samenzwering van alle religieuze krachten tegen God aan het einde der tijden – Gods volk tot dwaling en neemt het, door de vele valse doctrines, gevangen. Hetzelfde oude oordeel uitgesproken in Jeremia 51:8 over het oude Babylon wordt over eindtijd Babylon uitgesproken in Openbaring 14: 8. Dezelfde oproep gedaan in Jeremia 51: 6 en 9 om uit Babylon te gaan, wordt gedaan in Openbaring 18: 1 -5:

Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.

Want van  de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken,  en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. 

De Tweede Engel kondigt de val van Babylon aan, maar de luide roep om uit haar te gaan, wordt later gedaan. Dus is Gods volk nog steeds in Babylon. Het is Babylons systeem van religieuze organisaties tegen God dat wordt veroordeeld en niet de individueen (Gods kinderen die nog in Babylon zijn).

Er zijn twee oproepen om uit Babylon te gaan. Zoals Jezus Zijn bediening op Aarde begon en afsloot met de reiniging van de tempel, zijn er twee oproepen aan de Kerken aan het einde van de tijd. De eerste van deze oproepen werd gedaan aan het begin van de Adventbeweging rond 1844. Deze oproep was voornamelijk gericht aan de kerken in de Verenigde Staten. De tweede oproep zal een wereldwijde zijn en zal een climax bereiken in de luide roep, nog juist voor het sluiten van de Genade tijd. Deze ervaring zal gepaard gaan met de uitstorting van de’ Late Regen’.

Lees over de Derde Engelboodschap


 

 Dit artikel is een adaptatie van ‘Truth Matters van Professor Walter J. Veith, een interantionale spreker die Bijbelse onderwerpen, in zijn zoektocht naar waarheid, grondig bestudeerd heeft. Zijn bekende serie Genesis Conflict brengt het debat over Schepping of Evolutie naar een nieuw climax wanneer hij met een wetenschappelijke kijk de argumenten uiteen rafelt. Zijn spraakmakende serie Total Onslaught  werpt licht op de toestand van de huidige wereld die zich beweegt naar een wereldregering en de apocalyps.                                                                                                                                                    

 

 

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 12