De Derde Engelboodschap


De Derde Engelboodschap is de meest indringende boodschap aan de wereld gegeven.

“En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,

dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”  Openbaring 14: 9 -12.

 

Pas na de Grote Teleurstelling van 1844 werd deze boodschap van de Derde Engel begrepen. De Derde Engelboodschap is de laatste waarschuwingsboodschap aan de wereld. Deze boodschap zit vol kracht en diepe geestelijke waarheden. Toen de betekenis hiervan begrepen werd, werd ook de symboliek van heel het boek Openbaringen duidelijk.

Neem deze elementen van de Derde Engelboodschap  in overweging:

We kunnen geen nadrukkelijkere waarschuwing krijgen dan deze gegeven in de Derde Engelboodschap. God wil dat een ieder moet weten wat het gevolg zal zijn van het volgen van de leer van de Misleider. God wil dat allen Zijn wil en genade aannemen.


Dit artikel is een adaptatie van ‘Truth Matters van Professor Walter J. Veith, een interantionale spreker die Bijbelse onderwerpen, in zijn zoektocht naar waarheid, grondig bestudeerd heeft. Zijn bekende serie Genesis Conflict brengt het debat over Schepping of Evolutie naar een nieuw climax wanneer hij met een wetenschappelijke kijk de argumenten uiteen rafelt. Zijn spraakmakende serie Total Onslaught  werpt licht op de toestand van de huidige wereld die zich beweegt naar een wereldregering en de apocalyps. 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 9