Deze boodschap waarschuwt tegen het aanbidden van het Beest of zijn beeld


Het accepteren van het  valse religieus systeem in plaats van Gods autoriteit, is hetzelfde als het aanbidden van het Beest in plaats van God. Het aanvaarden van de eerste-dag-sabbat (zondag) is hetzelfde als de autoriteit van het Beest te aanvaarden in plaats van Gods autoriteit. Omdat het Beest zijn macht van de Draak ontvangt (Openbaring 13:2), betekent het erkennen van het beest, aanbidding van de Draak – Satan. Openbaring 13: 4 verklaart:

Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?

Het aanbidden van het vervalst religieus systeem vereist niet alleen dat diens autoriteit geaccepteerd wordt, maar dat de principes waarvoor het staat ook gevolgd wordt. Eindtijd Babylon leert bijvoorbeeld dat allen die in Christus zijn, mogen doen wat zelf willen.

 
God zelf stelde de Tien Geboden, inclusief de zevende-dags Sabbat, in.
Source:Presentruth.com.

Matteus 24: 38 – 39

Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.”

 “De priesters deden mijn wetten geweld aan, wat aan mij was gewijd ontheiligden ze, ze maakten geen onderscheid tussen wat heilig is en wat niet, ze leerden niemand het verschil tussen rein en onrein en de sabbat hielden ze niet in ere. Zo werd mijn naam door hen ontwijd. Ezechiel 22: 26

Aan de andere kant  zullen zij die in Christus zijn zich met de principes van Christus verenigen (Romeinen 12: 1-2). Ze zullen streven naar heiligheid en zullen veraf blijven van alles dat hen van Christus scheiden kan.

Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?  Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?

Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

2 Korintiers 6: 14 – 15, 17 – 18; 7:1).

Het leven van de Christen in Christus moet de principes van Jezus weerspiegelen. Babylon is in vijandschap met God en leert doctrines van toegefelijkheid. Toegeven aan zonde is echter niet mogelijk.


Dit artikel is een adaptatie van ‘Truth Matters van Professor Walter J. Veith, een interantionale spreker die Bijbelse onderwerpen, in zijn zoektocht naar waarheid, grondig bestudeerd heeft. Zijn bekende serie Genesis Conflict brengt het debat over Schepping of Evolutie naar een nieuw climax wanneer hij met een wetenschappelijke kijk de argumenten uiteen rafelt. Zijn spraakmakende serie Total Onslaught  werpt licht op de toestand van de huidige wereld die zich beweegt naar een wereldregering en de apocalyps.


Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 16