Introduktie Babylon 


Bijbelse profetie gebruikt Babylon als symbool voor de macht die in de eindtijd tegen God zou opstaan. Een studie over het oude – en moderne Babylon zal ons helpen om de profetieen over de eindtijd Babylon te begrijpen.


Het klassieke Babylon

Het klassieke Babylon was – volgens de Bijbel – het centrum van de klassieke aanbidding. Babylon was groter en indrukwekkender dan enig andere stad uit die tijd. Babylon bereikte zijn hoogtepunt tijdens het bewind van Nebukadnessar. 

Oude inscripties verhalen hoe Nebukadnessar en zijn vader Nabopolasser de oude toren van Babel, het symbool van  menselijke macht, herstelden. Nabopolasser zei:

Tentijde toen Marduk me opdroeg om de toren van Babel, die door de tijd heen verzwakt en hopeloos was  geworden , te herbouwen; commandeerde hij mij om de basis stevig te verankeren aan de boesem van de  onderwereld terwijl zijn hoogtepunt naar de hemel moest reiken.

300 jaar voor koning Arthasasta van de Perzen  voorspelde de profeet Jesaja Babylon’s ondergang.

Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als  toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand zal er verblijven, nooit  meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent

opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken. Jesaja 13: 19-20


Moderne Babylon

Ondanks  Jesaja’s profetie hebben velen toch geprobeerd Babylon te herbouwen. Alexander de Grote heeft in 330 v.Chr. geprobeerd om de toren van Babel in zijn oude glorie te herstellen en de stad tot zijn hoofdzetel te maken maar stierf voordat hij daarmee kon beginnen. 

In recentere tijden heeft Saddam Hoessein van Irak ook geprobeerd om Babylon te herbouwen; een werk dat hij in de 80’er jaren begon. Hij gebruikte naar schatting 60 miljoen stenen bij de werkzaamheden en liet zijn naam om de 3 meters graveren opdat hij herinnerd zou worden. 

Hoessein heeft de profetie in Jesaja zeker gelezen. Zijn renovatie had niet tot doel om de stad te bewonen. In feite liet hij zijn paleis aan de ander kant van de Eufraat rivier bouwen. 


Eindtijd Babylon

Babylon, de grote stad waarover we in de Openbaring hebben gelezen, verwijst niet naar het letterlijke Babylon omdat die nooit meer bewoond zou worden. Openbaringen refereert in plaats daarvan naar de Eindtijd Babylon, een grotere vervulling van alles waar het klassieke Babylon voor stond Eindtijd Babylon zal een samenzwering zijn van intollerantie en valse leer.

Deze eindtijd samenzwering zal echter precies zo ten val komen als het klassieke Babylon. Het zal zelf voor dezelfde redenen ten val komen omdat het alle natieen ter aarde zal verleiden om zijn valse doctrines accepteren (Openbaring 14:8). Christus zal bij Zijn komst, voor eens en voor altijd, een stop brengen aan alle leugens, misleidingen en haat.

Lees verder over Eindtijd Babylon van de Bijbel:

Openbaringen identificeert Eindtijd Babylon

De Moeder | De Grote Stad | De Beker

De Kleuren en Weelde | De 7 Heuvels | Op Haar Voorhoofd Staat Mysterie

Babylonische Religie

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 2