De Drie Engelenboodschap


 

Openbaring 14 vertelt van drie belangrijke boodschappen voor de wereld. Johannes’ visioen in hoofdstuk 14 is geen symbolische beschrijving van drie engelen die uit de hemel zullen nederdalen om deze boodschappen aan de wereld te prediken. Het praat eerder over Gods volk – Zijn ambassadeurs – die deze waarheid zullen verkondigen.

De Drie Engelenboodschap is de laatste waarschuwingsboodschap aan de wereld. Deze boodschappen verzekeren dat een ieder de kans gekregen heeft om te kiezen tussen het Koninkrijk Gods en het koninkrijk van de Aarde – Satans rijk.

Wanneer de boodschap een ieder bereikt heeft, sluit de genade tijd en komt Christus terug om Zijn volk te bevrijden.

De grote strijd tussen Christus en satan bereikt zijn hoogtepunt terwijl deze boodschap gepredikt wordt en de mensheid in twee groepen wordt verdeeld: de volgelingen van Jezus en de volgelingen van satan. De strijd zal intens zijn en de grootste verdrukking ooit zal plaatsvinden (Daniel 12:1).

Door geheel het boek Openbaring staan twee groepen tegen over elkaar. Satan doet zijn uiterste best met het nabootsen van het verlossingsplan om zondoende Gods uitverkorenenen te misleiden (Matteus 24:24). De Openbaringen praten van een Beest (Het Rooms Katholicisme) dat door satan wordt gebruikt om het werk van Jezus te vervalsen. Het roept zelf een valse drieeenheid in het leven om de wereld tot afvalligheid te leiden.

Alleen de ware Prins dezer wereld, Jezus Christus, kan ons redden en ons reinigen van alle ongerechtigheid:

en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed..” Openbaring 1:5.

Wanneer Christus terugkomt, wordt de valse prins –satan – veroordeeld en buiten geworpen (Johannes 16:11).

De strijd en de grote verschillen tussen de twee kampen zijn thema’s in het boek Openbaringen.

Ontdek meer over de Drie Engelenboodschap dat in de eindtijd zal worden gepredikt:

De Eerste Engelboodschap

De Eerste Engelboodschap roept ons op om onze Schepper te aanbidden en te erkennen dat het uur van Zijn oordeel is aangebroken.

 

 

De Tweede Engelboodschap

De Tweede Engel vertelt ons van Babylons lot.

 

 

 

De Derde Engelboodschap

 De Derde Engelboodschap roept ons op om Gods geboden te onderhouden en het merkteken van het Beest te verwerpen. 

 

 

 

  Openbaring 10 en de Drie Engelenboodschap

De Pofetieen van Openbaring 10 en 14 hebben bijzondere boodschappen voor de eindtij gemeente wanneer die hoofdstukken 

in verband met elkaar gelezen worden.

 

Wie is het Overblijfsel?

Openbaring 12:17 dat het overblijsel 'de geboden van Gods en het geloof van Jezus' zouden hebben.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 5