Geweld en video Games

Hoewel het onderzoekers niet is gelukt om een verband te leggen tussen gewelddadige criminelen en gewelddadige video spelletjes, tonen studies aan dat de kans groot is dat kinderen die vaker school problemen hebben of medescholieren pesten, gewelddadige video games spelen. Dit geweld kan zich ook thuis voordoen.

De onderstaande film is van rechter James Burge. Hij behandelt de zaak van een jongeman die zijn ouders neerknalde. Hij doodde zijn moeder en verwondde zijn vader nadat ze zijn video games hadden afgepakt.

In Augustus 2005 kwam de Amerikaanse Associatie van Psychologen met een verklaring over geweld in video games en interactieve media uit waarin werd gesteld dat in 73%  van alle gewelddadige scènes de dadersongestraft gingen, waardoor geweld een effectieve manier is voor conflictoplossing.

We hebben gezien dat zowel muziek als televisie een sterke invloed op het brein hebben en dat ze een soort hypnose toestand kunnen opwekken. Video spellen zijn anders. In feite hebben video spellen meer invloed op het gedrag. Wanneer we naar een  tv-programma met gewelddadig beelden kijken of

A video game soldier.

Source: Brian Wright on Flickr.               

naar ‘boze’ muziek luisteren, staan we toe dat we naar die normen gevormd worden omdat we die in de hersenen laten komen. We leven dat geweld echter niet uit. Video games vragen van de speler, om via zijn rol in het spel, actief mee te doen met het geweld. Wij zouden altijd voorzichtig moeten zijn met de dingen die we in de hersenen toelaten. Ook zouden we spaarzaam moeten zijn met activiteiten waar het vereist is om tegen Gods principes te handelen.

God heeft ons gered en geroepen tot een heilig leven (zie 2 Timoteus 1:9). Laat ons daarom uit liefde voor God en waardering voor de reddende genade van Jezus de wijze woorden van Paulus opvolgen: Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen...

  

 Printversie van dit artikel

Voor meer informatie over video games, hersenactiviteit en geweld, bekijk de film van ‘Little Light Ministries’ Artificial Atmosphere.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 2