Hoe het eeuwige leven te ontvangen

Kijk, voordat u dit artikel verder leest, naar het plaatje. Hebt u het al gezien? Misschien kent u dat gezicht niet, maar misschien heeft u de droom gehad om, met het dragen van zijn naam, de wereld rond te reizen en  alle amusementsparken te bezoeken. Misschien kent u zijn naam niet, hoewel u een aantal box-office krakers van de filmstudio, die zijn naam dragen, gezien hebt. Misschien hebt u nooit een bekeken. Ik weet wel haast zeker dat u zijn bekendste creatie kent: Mickey Mouse. Ik praat over niemand anders dan Walt Disney, stichter van de Walt Disney Maatschappij, het grootste massa media en entertainment bedrijf in de wereld.

Een onthulde mythe

                Er wordt gezegd dat Walt Disney’s lichaam op 15 December 1966, cryogeen bevroren werd, zodat  hij tot reanimatie kon worden gebracht wanneer wetenschappers een medicijn tegen longkanker gevonden hadden.  De waarheid is dat Walt Disney nooit bevroren is geworden. Zijn lichaam werd in Glendale, Californië, verbrand. De mythe over deze cryopreservering is nog een bewijs van het zoeken naar manieren om eeuwig te leven. Wij allen willen eeuwig blijven leven.

                Hoe ontvangen we eeuwig leven?  Dat is de miljoen-dollar vraag. Vele christenen citeren de Bijbel:  “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Markus 16: 16). Is dat het geheim voor het eeuwige leven? Geloven en gedoopt worden? Lees deze passage: “en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden” (Handelingen 2: 47 ). Dus, moet iemand tot een kerk behoren om gered te zijn? Of moet je geloven en gedoopt worden? Of is het beide? Wel, de Bijbel zegt ook dat “Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden” (Matteüs 24: 13). En toen Zacheus besloot om zijn bezit aan de armen te geven, zei Jezus: “En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is”(Lucas 19: 9). Kortom, wat moeten we doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Geloven? Gedoopt worden? Lid van een kerk worden? Volharden? Ons geld aan de armen geven? Al het bovenstaande of geen van deze? 

De sleutel tot verlossing

                We zouden heel veel Bijbelse passages over verlossing kunnen aanhalen. Toch is geen een zo duidelijk als 1 Johannes 5: 12: “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” U zou uw geld aan de armen kunnen geven, zich aansluiten bij een kerk die getrouw de Bijbelse leer volgt, u kunt gedoopt worden, verklaren dat u in God gelooft, maar als u de Zoon niet hebt, hebt u uiteindelijk het leven niet.

                Heeft u de Zoon? Weet u wat het betekent om de Zoon te hebben? In de tekst die we eerder aanhaalden, zegt de apostel Johannes dat het hebben of juist niet hebben van de Zoon de beslissende factor is die bepaalt als u het eeuwige leven hebt of niet. Maar wat betekent de uitdrukking ‘de Zoon hebben’?

  Morris Venden zegt het zo: “We zeggen, “Ik heb een vriend.” “Ik heb een vrouw”. “Zij heeft een echtgenoot.” ... We beschrijven een relatie met die persoon. Als we de Zoon hebben, hebben we een relatie met de Zoon van God. We praten over het hebben van communicatie met Hem; we praten door het gebed tot Hem. We horen Hem door het Woord tot ons spreken. We werken in de dienstverlening en evangelisatie met Hem samen. Dus als de basis van het eeuwige leven het ‘hebben van de Zoon’ is, dan is de basis van het eeuwige leven, het hebben van een relatie met Jezus, te weten wat het betekent om dagelijks in gemeenschap met Hem te zijn.” [i]

Jezus kennen is alles

Jezus verwoordde het botweg en heel duidelijk toen Hij zei: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt” (Johannes 17: 3). Dat is de sleutel! Het geheim van het eeuwige leven zit niet in een magische drank of wetenschappelijke procedure; het is een relatie. Het is God kennen, Christus kennen. Maar hoe doen we dit? Dat is simpel.

                De doop is een Bijbelse mandaat, behoren tot een kerk is goed, volharden is nodig, maar “onze zekerheid van verlossing is niet gebaseerd op kerklidmaatschap. Het is gebaseerd op leerstellige zuiverheid. Niet op gedrag, maar op een vaste relatie met een Persoon.” [ii] U kunt veel van uw president weten, maar dat betekent niet dat u hem kent. Zo kunt u ook over veel informatie over God beschikken, maar tenzij u een levende relatie met Hem heeft, zal dat alles u niet helpen. Vriend, nader vandaag dichter tot God, zoek Hem in gebed, mediteer op Zijn woord, en u zult het eeuwige leven vinden.   

[i]Morris Venden, 95 Stellingen over Gerechtigheid door het Geloof (Oakland, CA: Pacific Press, 2003), p. 138.

[ii]Ibid.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 9