In Matteus 24:24 vertelt Jezus ons dat in de eindtijd satans misleidingen om de mens en Gods uitverkoren volk te verleiden, hoogtij zullen vieren. Een van satans manieren om ons te misleiden, is Gods wonderwerkende kracht na te bootsen.

In de laatste eeuw worden krachten en wonderen steeds meer in verband gebracht met de Rooms Katholieke kerk.

Het Katholiek geloof dat Maria de koningin van de hemel en middelaar tussen ons en Christus is, werd onlangs bekrachtigd door

An apparition of Mary appearing in the sky.

Note the picture had to be put...
            read more.
               

Mariaverschijningen over de gehele wereld. Ze is een hoofdlfiguur van aanbidding  geworden. Katholieken hebben alle soort van vreemde verschijnselen meegemaakt. Dit is niet verwonderlijk gegeven de Rooms Katholieke verklaring dat verschijnselen belangrijker zijn dan theologie (Bijbelse leer):

“De theoloog Karl Rahner geeft aan dat we makkelijker en effectiever bewogen worden door goddelijke
bemiddelingen
die we verschijningen noemen dan door abstracte lessen van geleerde theologen of de hiërarchie van
de kerk
(benadrukking toegevoegd).”

Sommige van de verschijningen in de Katholieke kerk lijken verdacht veel op ervaringen van New Age mystici.

In 1973 bijvoorbeeld ontving de Katholieke priester Stefano Gobbi meer dan 600 gedicteerde boodschappen welke hij neer pende. Hij publiceerde ze in het een boek getiteld To the Priests, our Lady’s Beloved Sons.

In het boek dringt bij priesters op aan om loyaal te zijn aan de Paus en zich totaal te ‘onderwerpen aan zijn opdrachten, paraat om zelf hun bloed te laten vloeien om zodoende met hem verbonden te blijven.’

New Age en het Katholicisme hebben niets gemeen maar over het algemeen zijn de scheidslijnen altijd vaag geweest. Beide, de New Age en de Katholieke gebruiken, zijn adaptaties van de oude Babylonische afgodendienst. Nu zien zowel Katholieken als New Agers dezelfde misleidende krachten en wonderen in hun respectieve dimensies.

De toonaangevende New Age organisatie Share International maakt een lijst van vele gevallen van wonderbaarlijke krachten en wonderen in het Katholicisme, de New Age beweging en ook de Islam  en Hinduisme:

“We maken een enorme toename mee in het aantal wonderbaarlijke verschijningen. Mensen over de gehele wereld geven een beschrijving van de Madonna of Jezus, terwijl anderen vertellen van ‘engelen’ die ze gezien zouden hebben. Honderden zien Maitreya in dromen, visioenen of in personen; godsdienstige beelden en iconen die tranen, bloed of parels huilen; de paranormale ‘melkdrinkende’ hindoe beelden in 1995; verschijningen of waarnemingen van de Madonna; heilige boodschappen in fruit en groente...


 

 

Statue of Lord Ganesha drinking milk.
Source: The Miracles Page.

 

 Een Nederlandse nieuwsbron zei dit over de wonderen die in Teheran, Iran plaatsvonden:

 “In verschillende delen van de stad wordt gemeld dat een beeld van Jezus op schuttingen of ramen gezien werd. Mensen hebben zich verzameld om dit zelf te kunnen zien.” Zo schrijft het Iraans dagblad Akhbar in de editie van 25 december 1995. Reuters Nieuws Agentschap citeert uit krantenartikelen waarin werd verteld dat het gezicht van Jezus op de muur van een flat in de Iraanse hoofdstad verscheen. Het artikel vertelt ook van een  spontane genezing van een verlamd meisje uit een christelijk gezin. Het nieuws verspreidde zich als een wild vuurtje door de stad. Honderden Iraanse christenen en moslims kwamen op het apartementen complex af.  Een oud vrouwtje in een zwart gewaad beweerde dat dit al eens gebeurd was en dat een moslim man die aan kanker leed bij die gelegenheid genas.

New Age leraar Benjamin Creme zegt dat de krachten en wonderen die zich in elke religie voordoen het bewijs is dat de New Age Maitreya staat te komen:

“Deze gebeurtenissen doen zich over de gehele wereld voor en zijn deel van de tekenen waarnaar mensen uitkijken in verband met de verschijning van de Christus...

Het zijn tekenen dat we aan het einde van een periode en het begin van een nieuwe periode gekomen zijn  en dat Christus naar deze wereld teruggekeerd is om deze nieuwe cyclus in te wijden.

 Ik kreeg contact met een van de discipelen van de Christus in januari 1959. Spoedig daarna kreeg ik van Maitreya zelf de opdracht om voor hem de weg te bereiden. Ik doe dit nu al ruim 20 jaar. Mijn rol is om een atmosfeer van hoop en verwachting te creëren voor de komst van de Christus opdat Hij in ons leven kan komen zonder onze wil geweld aan te doen.     

Hieronder zijn andere voorbeelden van krachten en tekenen die zich over de wereld voordoen.

Zijn de tekenen in New Age kringen over de Maitreya en de tekenen in de Katholieke kerk ten aanzien van Maria het een en hetzelfde. De overeenkomsten lijken aan te tonen dat ze uit dezelfde bron komen. Maar zoals we in het volgende artikel Stigmata willen behandelen, komen deze tekenen niet overeen met het karakter van de ware God en kunnen daarom niet van Hem afkomstig zijn.

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 13