Het beeld van het Beest


En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd... Openbaring 13:15-16

Dit Schriftdeel zegt dat het merkteken verplicht worden gesteld door het beeld van het Beest. Een beeld is iets dat dezelfde eigenschappen heeft als het originele. Het eerste beest van Openbaring 13 (het Rooms Katholiek systeem) was een macht dat staatsmacht aanwendde om haar doctrines te doen gelden – ook al waren deze leerstellingen onbijbels.

Volgens Openbaring 13 zal het tweede beest (de Verenigde Staten van Amerika) in dezelfde geest optreden als het eerste beest (het Rooms Katholiek systeem) en het zal maken dat de wereld het Pauselijk systeem zal aanbidden (Openbaring 13:12). We zien tekenen dat dit nu aan het gebeuren is.

We worden in Openbaring verteld dat de VS ook aktief zal meewerken aan het ‘maken van een beeld van het beest’. Met zijn politieke en misschien millitaire kracht, zal de VS het beeld van het Beest tot leven doen komen en zal het maken dat het beeld spreekt. Dit beeld van het Beest zal de doodstraf uitvaardigen tegen hen die zijn regelgeving niet willen navolgen. Een specifiek teken, dat aan het eerste beest toebehoort, (daarom de naam merkteken van het beest) zal worden gebruikt om hen die instemmen te markeren. Alleen de mensen met dit teken zullen zaken mogen doen.

Openbaring 13:12 leert dat het tweede beest “al de macht van het eerste beest voor zijn (red. eerste beest) ogen uitoefent , en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.” Als de VS al de autoriteit dat het Pausdom bezat, zal uitoefenen, en de wereld zal opdragen om het Pausdom te aanbidden, dan is het duidelijk dat de VS als Rome van de 1260 jaar periode zal worden toen Rome door de wetgeving en vervolging haar doctrines kracht bijzette. De VS zal echter Roomse wetten doorvoeren en die wereldwijd opleggen.

Door als Rome te worden – door vereniging van kerk en staat – en door het gebruikmaken van overheidsmacht om religieuze wetten door te voeren, wordt de VS het beeld van het beest.

Volgens de Bijbel zal het merkteken van het beest door economische sancties aan allen worden opgedrongen die weigeren om het teken te accepteren:

...en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. Openbaring 13:17-18


 

Lees Zondag: Een Rooms Katholiek Embleem

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 4