Hersenen gesloten, probeer op een ander tijdstip

Een kwart eeuw lang hebben onderzoekers gemonitord hoe onze brein reageert op bepaalde prikkels en hoe ze informatie verwerken. Zij hebben ontdekt dat wanneer de hersenen overbelast raken ze een hardnekkige muur opwerpen tegen sensationele prikkels.

De blootstelling van de moderne mens aan een steeds toenemend aantal dramatische, gewelddadige en sensationele informatie heeft ertoe geleid dat het brein zichzelf is gaan verdedigen.

Ongeveer 20 jaar terug werden de eerste tekenen ontdekt van iets unieks wat zich in de hersenen gingen afspelen. Onderzoekers ontdekten een vreemd verschijnsel toen ze in Duitsland -  de processen bij prikkels en emoties bij de bevolking - aan het bestuderen waren. Vier duizend mensen namen deel aan het experiment dat een paar jaar duurde. Na het experiment was het duidelijk dat de participanten niet zo goed konden ruiken en proeven als vóór deelname aan het onderzoek. “In de afdeling van reuk en smaak was er een extreme verandering,” zegt psycholoog Henner Ertel vanuit Muchen. “De hersens ontwikkelde een prikkel acceptatielimiet waarbij het weigerde om nieuwe prikkels dat daaronder lag te verwerken” (nadruk toegevoegd).

Onze gevoeligheid voor prikkels neemt per jaar met 1% af. De lichtere prikkels worden eruit gefiltreerd waardoor er meer ruimte overblijft voor de ruwe en sterkere sensaties. In feite geloven sommige psychologen dat we het  vermogen om gevoelige prikkels te verwerken bij  elke generatie kwijtraken.  

Het comité voor Rationele Psychologie (CRP) heeft een onderzoek laten uitvoeren welke uitwees dat  volwassenen die gewelddadige videobeelden te zien kregen met afschuw en sympathie daarop reageerden. De meesten weigerden om deze video’s uit te kijken. Deze reactie werd bij de jongere generatie echter niet waargenomen. De jeugd keek gevoelloos en was meer geïnteresseerd in drama en opwinding. Deze jongeren deden van verveling die film uit maar niet vanwege een gevoel van afschuw.

Het CRP ontdekte een soort generatiekloof tussen de groepen welke ze als de ‘oude’ en ‘nieuwe’ brein omschreven. Wie voor 1949 was geboren, had de ‘oude brein’. Wie tussen 1949 en 1969 geboren was, had een aangepaste ‘oude brein’. Enkel zij die na 1969 geboren waren, hadden de ‘nieuwe brein’. De ‘nieuwe brein’ kan in een staat van paraatheid voor harde prikkels reageren. Dit kan het ‘oude brein’ niet. Deze paraatheid is een verstoring in een normaal harmonieus proces. “De jeugd,” zegt Henner Ertel, “is met contradictie opgegroeid en kan ze verwerken”. In het verleden noemden we dat vermogen meervoudige bewustzijn. Vandaag is dit normaal.

Deze informatie is het bewijs van een maatschappij dat steeds ongevoeliger wordt voor bizarre, gewelddadige en sensationele boodschappen waarmee het elke dag gebombardeerd wordt. Het droevige is dat onze hersenen minder gevoelig wordt voor de pure, simpele boodschappen die het gesuurd wordt. Er wordt voorspelt dat ergens in deze eeuw het vermogen van het brein om met succes het onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad zal ophouden te bestaan.

Satan is niet aan het slapen geweest. In deze tijd van informatie explosie en moderne technologie heeft hij op vakkundige wijze gebruik gemaakt van de middelen die hij ter beschikking heeft. Als er een ding is dat hij meer dan ooit zou willen, dan is het wel om het bewustzijn van de mens zo te degenereren totdat ze het onderscheid tussen goed en kwaad niet meer kunnen maken.    
 

printversie van dit artikel

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 5