Wat zijn stigmata’s?


 

Stigmata zijn wonden aan het lichaam die corrosponderen met het lijden dat Jezus bij de kruisiging gedragen heeft. Gebruikelijke stigmata zijn voorhoofd wonden die schijnbaar door een doornenkroon veroorzaakt zijn, tekenen aan handen en voeten op de plek waar 

Catalina Rivas' feet swell during her stigmata. 

Source Unknown

Jezus door spijkers doorboord zou zijn, maar ook tekenen dwars op de armen en rug gelijkend op zweepslagen. 

Stigmata gaan echter tegen Gods natuur in. De verzoening – christus’ dood en opstanding als offer voor onze zonden – is waardeloos als het noodzakelijk was dat de mens weer moet lijden om Christus’ wonden. Gods woord vertelt ons dat Christus eens en voor altijd voor een ieder geleden heeft (Romeinen 6:10).De meeste stigmata doen zich binnen Rooms Katholieke kringen voor. Stigmata gelovigen zijn van oordeel dat ze door het dragen van stigmata met Maria meelijden, Christus eren en het loon van andermans zonden helpen dragen. Ze geloven dat God zelf deze wonden op bovennatuurlijke wijze veroorzaakt.

Sommige voorvallen, zoals de wonden op de handen en voeten van St. Francis, kan verklaard worden aan de hand van andere normale aandoeningen. Echter kunnen niet alle stigmata even makkelijk door wetenschap verklaard worden. Die gevallen zijn misleidende wonden die door satan worden aangebracht.


Marie Rose Ferron

Marie Rose Ferron (1902 – 1936) was een in Quebec Canada geboren Rooms Katholiek. Het leeuwendeel van haar in Rhode Island doorbrachte volwassen leven, kende vreselijke stigmata.

 Marie Ferron's left hand was shrivelled to half its size and bore a stigmatic wound....read more.

Bloedige wonden verschenen aan haar handen, voeten, voorhoofd en armen. Ferron viel door de pijn vaker flauw. Maar volgens een biografie was ze blij met het lijden. Ze geloofde dat ze leed opdat ze de straf voor de zonden van anderen kon dragen.

“Ze ontdekte meer liefde voor het lijden dat Hij in haar zwakke lichaam vervolmaakte. Terwijl het verhaal van pijn zich gedurende de maanden en jaren ontvouwde, werd het bewustzijn dat ze slachtoffer was steeds levendiger.

Ze wist dat ze gemarteld werd in de plaats van anderen en ze accepteerde haar taak om in haar lichaam de fysieke pijn te dragen tot bevrijding van de ander. Ook daarin weerspeigelde ze haar Meester, wiens liefde Hem eens drong om de straf der mensheid te dragen. “

Marie Rose Ferron stierf op 33 jarige leeftijd met stigmata op het lijf. Als Christus eens en voor altijd voor aller zonden stierf, is het dan nog nodig dat iemand de pijn van de kruisiging moet lijden. Nee. Het is satan en niet God die het lijden  bij de stigmata lijders veroorzaakt. 


Nutteloze pijn

Vele anderen hebben soortgelijke symptomen als Marie Ferron. Een jong Syrisch meisje genaamd Myrna Nazzour, leed verschrikkelijke pijn  en bloedingen aan haar handen, voeten en voorhoofd.

De Ierse Christine Gallagher maakte hetzelfde mee. Andere moderne stigmata gevallen zijn bijvoorbeeld  Therese Neumann  van Duitsland (1898 – 1962), Padre Pio Van Italie (1887 – 1968), Catalina Rivas van Bolivia en Julia Kim van Korea. 

 This beautiful young girl is stigmatist Myrna Nazzour (born 1964). She lives in Damascus, Syria.... read more.

Stigmata zijn een verklaring dat het werk van Christus incompleet is. Satan wil al te graag dat we geloven dat Christus niet in staat is om voor onze redding te zorgen en dat we die zelf moeten verkrijgen. Het is niet Bijbels als iemand moet lijden om te boeten voor de zonden van de wereld.

De droevige waarheid is, dat die mensen nutteloos lijden. Hun pijn behaagt God niet en is geen verzoening voor enige zonde.                                             

i."Mystics of the Church: Marie Rose Ferron American Mystic-Visionary-Stigmatic," Mystics of the Church online.

 ii. Jeanne S. Bonin, A Stigmatist: Marie-Rose Ferron (Médiaspaul, 1988): 95, 248.

         

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 5