Gnostische thema’s in films


 

Gnostici zijn mystici. Ze geloven dat rechtstreeks contact met God mogelijk is door kennis, inzicht en intuïtie. Neem als voorbeeld het gnostische evangelie van Judas, een document dat recent door archeologen werd ontdekt. Volgens dit document spande Jezus samen met Judas. Jezus zou Judas gevraagd hebben om Hem te verraden. Judas werd verborgen kennis toevertrouwd. Deze kennis wordt omgekeerde ……… of omgekeerde doctrine genoemd. Gnosticisme leert dat Christenen wat de Bijbel vertelt over Gods karakter verkeerd begrijpen.

Bedenk de volgende gnostische doctrines welke in films overvloedig voorkomen:

De aarde is een gevangenis. Die moet ons onder controle houden. Het lichaam is ook een gevangenis voor de goddelijke ziel die daar binnen is. Volgens gnostische doctrines is de tastbare wereld niets anders dan een gevangenis voor onze ziel. Wanneer we genoeg kennis hebben verkregen, kunnen we uit die sfeer ontsnappen.

In het evangelie van Judas bemerken we dat het sterven van Jezus als iets positief wordt beschouwd omdat Zijn ziel dan werd bevrijd van het lichaam. Judas wordt dan de verlosser van Jezus omdat hij Jezus heeft verraden tot de dood opdat Zijn ziel bevrijd kon worden. 

Een bekende film die het de gnostische gedachten propageerd, is de Truman Show. Het bedrijf OmniCam creert in de film een wereld voor Truman, met als doel hem daarin gevangen te houden. Zijn leven door Christof, de bedenker van de show, bepaald. Christof bestuurt ook de zon, de maan en alles om Truman heen. Truman is echter niet op de hoogte van die verborgen waarheid welke hem vrij zou kunnen maken van de wereldgevangenis.

Het gehele concept van films als ‘Pleasantville’ en ‘The Matrix’ trilogie volgt dezelfde logica: dat de zichtbare wereld niet de werkelijkheid is. Het is een gevangenis, gemaakt om de mens in te bedwingen en te gebruiken. Alleen verborgen kennis kan de mens in staat stellen om van de greep van de valse wereld te ontsnappen… een wereld die over je heen is getrokken om je voor de werkelijkheid te verblinden.

Gods woord leert dat God de wereld geschapen heeft om ‘heel goed’ te zijn (Genesis 1). Hij schiep die niet om een gevangenis voor onze rebelerende geest te zijn. We werden in Zijn gelijkenis gemaakt om rentmeesters en heersers over de wereld te zijn. Slechts toen Eva van de verboden vrucht gegeten had, kwam zonde in de wereld. Hierdoor werd alles verpest.

God is niet goed – satan wel


 

Theosoof Helena Blavatsky schetst ons de omgekeerde gnostische kijk op Gods natuur en persoonolijkheid:  

‘Daarom wordt Jehova (God) door de gnostici de Schepper genoemd van Ophiomorfos, de slang, satan oftewel het kwaad.’ 

 

Gnosticisme schildert God af al een sadistisch wezen die niet van Zijn Schepping houdt; het type persoon dat de wereld als een gevangenis zou maken voor de menselijke ziel. We zien deze afschildering van de Schepper in de Truman Show. Christof, de man die de wereld waarin Truman leefde schiep, wordt neergezet als een vreselijke man die liever verkiest om Trumans leven te vernietigen dan om hem uit zijn gevangenschap te laten ontsnappen.  

In de film ‘300’ wordt Gods karakter ook gnostisch neergezet. In deze film is de protagonist Leonidas de Lucifer personage. De antagonist Artaxerces is de godpersonage die ‘koning der koningen en heer der heren wordt genoemd.’ Maar hij is macht dronken en heeft ook de eigenschappen van satan.

In de Hellboy filmserie wordt weer eens gemanipuleerd met het verschil tussen God en de duivel. In de films is de protagonist de duivel. De slagzin voor de Hellboy 2 film van 2008: The Golden Army is “Believe it or not, he’s the good guy.” (Geloof het niet maar hij is de goede vent). 

In 300 probeert Artaxerxes alles om Leonidas zover te krijgen om voor hem te buigen. Daarbij zegt hij zelf ook: “ Ik kan je ongelofelijke rijkdom schenken. Ik zal iedereen  voor je voeten laten buigen als je maar voor mij buigt”. Deze woorden weerspiegelen de verzoeking van Jezus door satan in Mattëus 4. Deze woorden geven een negatieve draai aan Gods wens om aanbeden te worden. Wij weten echter dat God niet alleen onze aanbidding verlangt maar dat Hij het ook volledig waard is. Fillipenzen 2: 10-11 zegt: Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

 

Elke knie zal zich voor de voeten van Jezus buigen, ook satans knieën.

 

Kennis over zonde is vrijheid

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 4